Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in een gegeven - soms sterk veranderende - context.

Om de doelstellingen te bereiken zijn van belang:
bepaling van de strategie
financieel beheer
een flexibele maar geleide organisatie
marketing en innovatie